top of page

អ្វីដែលយើងជឿ

ខគម្ពីរ
ព្រះគម្ពីរគឺជាព្រះបន្ទូលដែលបានបំផុសគំនិតរបស់ព្រះ ដែលជាផលិតផលរបស់មនុស្សបរិសុទ្ធពីបុរាណដែលបាននិយាយ និងសរសេរ ដូចដែលពួកគេត្រូវបានជំរុញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ កតិកាសញ្ញាថ្មី ដូចដែលបានកត់ត្រានៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាថ្មី យើងទទួលយកជាការណែនាំដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់យើងនៅក្នុងបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងការប្រព្រឹត្ត និងគោលលទ្ធិ។ ( II Tim. 3:16, I Thess. 2:13, II Peter 1:21)។

ព្រះជាម្ចាស់
ព្រះ​របស់​យើង​គឺ​តែ​មួយ ប៉ុន្តែ​បាន​សម្ដែង​ជា​បី​នាក់​គឺ ព្រះ​វរបិតា ព្រះរាជបុត្រា និង​ព្រះវិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ ដែល​មាន​ភាព​ស្មើ​គ្នា (ភីលីព ២:៦)។ ព្រះ​ជា​ព្រះ​វរបិតា​ទ្រង់​ធំ​ជាង​ទាំង​អស់។ អ្នកផ្ញើព្រះបន្ទូល (ឡូហ្គោ) និងព្រះបង្កើត (យ៉ូហាន ១៤:២៨, យ៉ូហាន ១៦:២៨, យ៉ូហាន ១:១៤)។ ព្រះរាជបុត្រាគឺជាព្រះបន្ទូលដែលគ្របដណ្ដប់ដោយសាច់ឈាម គឺជាព្រះដែលកើតមក ហើយមាននៅជាមួយព្រះវរបិតាតាំងពីដើមដំបូងមក (យ៉ូហាន 1:1, យ៉ូហាន 1:18, យ៉ូហាន 1:14)។ ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយាងចេញពីព្រះវរបិតា និងព្រះរាជបុត្រា ហើយគង់នៅអស់កល្បជានិច្ច (យ៉ូហាន 15:26)។

បុរស ការដួលរលំនិងការលោះរបស់គាត់។
មនុស្សគឺជាសត្វដែលត្រូវបានបង្កើត បង្កើតឡើងក្នុងរូបរាង និងរូបរាងរបស់ព្រះ ប៉ុន្តែតាមរយៈការរំលោភបំពាន និងការដួលរលំរបស់អ័ដាម អំពើបាបបានចូលមកក្នុងពិភពលោក។ «គ្រប់​គ្នា​បាន​ប្រព្រឹត្ត​អំពើ​បាប ហើយ​ខ្វះ​សិរី​រុងរឿង​របស់​ព្រះ»។ ដូច​មាន​ចែង​ទុក​មក​ថា “គ្មាន​អ្នក​ណា​សុចរិត​ទេ គ្មាន​អ្នក​ណា​ទេ”។ ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះ បានសម្ដែងឱ្យឃើញដើម្បីលុបចោលកិច្ចការរបស់អារក្ស ហើយបានប្រគល់ជីវិតរបស់ទ្រង់ ហើយបង្ហូរព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់ ដើម្បីប្រោសលោះ និង ប្រោសមនុស្សឱ្យត្រឡប់ទៅរកព្រះវិញ (រ៉ូម 5:14, រ៉ូម 3:10, រ៉ូម 3: ២៣, យ៉ូហានទី១ ៣:៨)។ សេចក្ដីសង្គ្រោះគឺជាអំណោយទាននៃព្រះដល់មនុស្ស ដាច់ដោយឡែកពីកិច្ចការ និងក្រឹត្យវិន័យ ហើយត្រូវបានដំណើរការដោយព្រះគុណ តាមរយៈសេចក្ដីជំនឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ បង្កើតការងារដែលអាចទទួលយកបានចំពោះព្រះ (អេភេសូរ ២:៨)។

ជីវិតអស់កល្ប និងកំណើតថ្មី។
ជំហានដំបូងរបស់មនុស្សឆ្ពោះទៅរកសេចក្ដីសង្រ្គោះ គឺជាទុក្ខព្រួយរបស់ព្រះ ដែលធ្វើការប្រែចិត្ត។ កំណើត​ថ្មី​គឺ​ចាំបាច់​សម្រាប់​មនុស្ស​ទាំង​អស់ ហើយ​ពេល​ដែល​មាន​បទពិសោធន៍ នោះ​នឹង​បង្កើត​ជីវិត​អស់កល្ប​ជានិច្ច ( II Cor. 7:10, I Jn. 5:12, Jn. 3:3-5)។

ពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹក
ពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹកគឺដោយការជ្រមុជទឹក គឺជាបទបញ្ជាផ្ទាល់របស់ព្រះអម្ចាស់របស់យើង ហើយគឺសម្រាប់តែអ្នកជឿប៉ុណ្ណោះ។ សាក្រាម៉ង់នៃពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ គឺជាការចូលរួមពិតប្រាកដនៅក្នុងការសុគត ការបញ្ចុះ និងការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះគ្រីស្ទ (ម៉ាថាយ 28:19, លូកា 24:46-47, រ៉ូម 6:4, កូឡ. 2:12, កិច្ចការ 2: ៣៨, ៨:៣៦​-​៣៩, ១៩:៥)។
អនុសាសន៍ខាងក្រោមទាក់ទងនឹងរូបមន្តបុណ្យជ្រមុជទឹកត្រូវបានអនុម័ត៖ ដើម្បីដឹង៖ «ដោយការសារភាពនៃសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកទៅលើព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទ ជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះ និងដោយទំនុកចិត្តដែលអ្នកមានលើទ្រង់ នោះខ្ញុំធ្វើពិធីជ្រមុជអ្នកឥឡូវនេះក្នុងព្រះនាមនៃព្រះ។ ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទ សម្រាប់ការផ្ដាច់បាបរបស់អ្នក ហើយអ្នកនឹងទទួលអំណោយទាននៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ»។

ពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹកនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
ពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹកនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ និងភ្លើង គឺជាអំណោយមួយពីព្រះ ដូចដែលបានសន្យាដោយព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទ ដល់អ្នកជឿទាំងអស់នៅក្នុងគ្រាកាន់កាប់ត្រួតត្រានេះ ហើយត្រូវបានទទួលជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់កំណើតថ្មី។ បទពិសោធន៍នេះត្រូវបានអមដោយភស្ដុតាងដំបូងនៃការនិយាយជាភាសាដទៃ ដូចជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់ផ្ទាល់បានថ្លែងសុន្ទរកថា (ម៉ាថាយ ៣:១១, យ៉ូហាន ១៤:១៦-១៧, កិច្ចការ ១:៩, កិច្ចការ ២:៣៨-៣៩, កិច្ចការ ១៩:១ —៧, កិច្ចការ ២:៤)។

អនាម័យ
ព្រះ​គម្ពីរ​បង្រៀន​ថា បើ​គ្មាន​ភាព​បរិសុទ្ធ គ្មាន​អ្នក​ណា​អាច​ឃើញ​ព្រះអម្ចាស់​បាន​ឡើយ។ យើងជឿលើគោលលទ្ធិនៃការរាប់ជាបរិសុទ្ធថាជាកិច្ចការនៃព្រះគុណដ៏ច្បាស់លាស់ និងរីកចម្រើន ដោយចាប់ផ្តើមនៅពេលនៃការបង្កើតឡើងវិញ ហើយបន្តរហូតដល់ការបរិច្ចាកនៃសេចក្តីសង្គ្រោះនៅពេលការយាងមករបស់ព្រះគ្រីស្ទ (ហេព្រើរ 12:14, ទី 1 5:23, ពេត្រុសទី 2 3 ។ :18, II Cor. 3:18, Phil. 3:12-14, I Cor. 1:30)។

ការព្យាបាលដោយព្រះ
ការ​ព្យាបាល​គឺ​សម្រាប់​ជំងឺ​ផ្លូវ​កាយ​របស់​មនុស្ស ហើយ​ធ្វើ​ឡើង​ដោយ​ព្រះចេស្ដា​នៃ​ព្រះ​តាម​រយៈ​ការ​អធិស្ឋាន​នៃ​សេចក្ដី​ជំនឿ និង​ដោយ​ការ​ដាក់​ដៃ។ វា​ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់​សម្រាប់​ក្នុង​ដង្វាយធួន​របស់​ព្រះគ្រីស្ទ ហើយ​ជា​ឯកសិទ្ធិ​របស់​សមាជិក​សាសនាចក្រ​គ្រប់រូប​សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ (ម៉ាកុស ១៦:១៨, យ៉ាកុប ៥:១៤-១៥, ពេត្រុសទី១ ២:២៤, ម៉ាថាយ ៨:១-១៧, អេ.៥៣។ :៤-៥)។

ការរស់ឡើងវិញនៃយុត្តិធម៍ និងការយាងមកវិញនៃព្រះអម្ចាស់របស់យើង។
ទេវតា​និយាយ​ទៅ​កាន់​សិស្ស​របស់​លោក​យេស៊ូ​ថា៖ «លោក​យេស៊ូ​ដដែល​នេះ​នឹង​យាង​មក​ដូច​អ្នក​រាល់​គ្នា​បាន​ឃើញ​ទ្រង់​យាង​ទៅ​ស្ថាន​សួគ៌»។ ការមកដល់របស់គាត់គឺជិតមកដល់ហើយ។ នៅពេលទ្រង់យាងមក «...មនុស្សស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទនឹងរស់ឡើងវិញមុនគេ នោះយើងរាល់គ្នាដែលមានជីវិត និងនៅសេសសល់នឹងត្រូវជាប់ជាមួយនឹងពួកគេនៅលើពពក ដើម្បីជួបព្រះអម្ចាស់នៅលើអាកាស...» (កិច្ចការ 1: ១១, ១ថែស្សា ៤:១៦-១៧)។ ទ្រង់នឹងត្រឡប់មកផែនដីវិញក្នុងឋានៈជាស្តេចនៃស្តេច និងជាព្រះអម្ចាស់នៃព្រះអម្ចាស់ ហើយរួមគ្នាជាមួយនឹងពួកបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ ដែលនឹងក្លាយជាស្តេច និងជាសង្ឃ ទ្រង់នឹងសោយរាជ្យមួយពាន់ឆ្នាំ (បប. 20:6)។

ឋាននរក និងការសងសឹកអស់កល្បជានិច្ច
អ្នកដែលស្លាប់ដោយរូបកាយនៅក្នុងអំពើបាបរបស់គាត់ដោយមិនទទួលយកព្រះគ្រីស្ទ គឺបាត់បង់អស់សង្ឃឹម និងអស់កល្បជានិច្ចនៅក្នុងបឹងភ្លើង ដូច្នេះហើយគ្មានឱកាសទៀតទេក្នុងការស្តាប់ដំណឹងល្អ ឬប្រែចិត្ត។ The Lake of Fire មានន័យត្រង់។ ពាក្យ "អស់កល្បជានិច្ច" និង "អស់កល្បជានិច្ច" ដែលត្រូវបានប្រើក្នុងការពិពណ៌នាអំពីរយៈពេលនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មនៃអ្នកស្លាប់នៅក្នុងបឹងភ្លើង មានគំនិតដូចគ្នា និងអត្ថន័យនៃអត្ថិភាពគ្មានទីបញ្ចប់ ដូចដែលបានប្រើក្នុងការបង្ហាញពីរយៈពេលនៃសេចក្តីអំណរ និងការរំភើបចិត្តរបស់ពួកបរិសុទ្ធនៅក្នុងវត្តមាន។ របស់ព្រះ (ហេព្រើរ ៩:២៧, វិវរណៈ ១៩:២០)។

bottom of page